جدیدترین اخبار و رویدادها

قرنیزهای پی‌وی‌سی
شهریور 1401

قرنیزهای پی‌وی‌سی به دلیل قیمت مناسب و انعطاف‌پذیر بودن آن بیشتر در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قرنیزهای پی&

کاربرد قرنیز در خانه
شهریور 1401

قرنیزها در طراحی داخلی خانه علاوه بر زیبایی کاربردهایی نیز دارد.
همان‌طور که گفته شد یکی از کاربردهای قرنیزها برای جلوگیری از انت