بازار چوب ایران پرهیزگاری در تهران

تولید ، طراحی و اجرای انواع دیوارکوب و قرنیز روکش PVC پرس شده با قابلیت شستشو
تهران - تهران ، کیلومتر 15 جاده خاوران ، بازار چوب ایران ، صنوبر دوم ، پلاک 2608

آخرین محصولات

ساعات کاری

شنبه
از 08:30 تا 19:00
1 شنبه
از 08:30 تا 19:00
2 شنبه
از 08:30 تا 19:00
3 شنبه
از 08:30 تا 19:00
4 شنبه
از 08:30 تا 19:00
5 شنبه
از 08:30 تا 19:00
جمعه
بسته

بستن